Pastorale structuur

Leden die niet of minder betrokken zijn worden nu vaak niet bezocht. De taak van de bezoekmedewerkers is vooral het lijntje met de kerk vasthouden.
 
Andel: vanaf september is de pastorale structuur van Andel veranderd. Er wordt nu gewerkt met 1 pastorale taakgroep en niet meer met doelgroepen en wijken. Alle signalen komen binnen bij de coördinerend ouderling of de predikant. Er zijn 11 bezoekmedewerkers die leden bezoeken die ze door krijgen van de coördinerend ouderling.
Na hun bezoekje geven zij dit door aan de coördinerend ouderling die het vastlegt in LRP zodat inzichtelijk wordt wie er bezoekjes heeft gehad.
 
Besluit
Voorlopig beide werkwijzen naast elkaar laten bestaan en proberen deze in de loop van 2024 in elkaar te laten smelten. Belangrijk voor nu is duidelijkheid scheppen hoe het in de toekomst zal gaan en waar men terecht kan. 
 
terug