Crèche

In de even weken is er crèche. Als je tijdens de dienst in oneven weken gebruik wil maken van de crèche voor je kind(eren) kun je daarvoor vooraf Patty de Graaf bellen. Zij zorgt er dan voor dat er iemand is die crèche houdt. We zijn blij dat Patty er zo voor zorgt dat ook jonge kinderen en hun ouders weer makkelijker naar de kerkdiensten kunnen komen.
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar zal ze materiaal (kleurplaat, rebus o.i.d.) klaarleggen, passend bij de periode van het kerkelijk jaar.

INFORMATIE

Ons nieuwsblad INFORMATIE zal dit jaar verschijnen op 20 maart, 19 juni, 11 september en 11 december. Kopij voor het blad kan tot een week voor de vershijningsdatum ingeleverd worden via mailadres redactie@gkgr.nl.
We zijn blij dat we door de inzet van een aantal gemeenteleden mogelijkheden zien het kerkblad uit te laten komen. Als u het blad wilt inzien kunt u daarvoor een mailtje sturen naar de scriba.

Mededelingenblad

Iedere week wordt er op vrijdag een 'mededelingenblad' rondgemaild naar onze kerkleden. Als u op zoek bent naar actuele informatie voor de komende zondag, of wilt zien wat er eerder gepubliceerd is kunt u daarvoor een mailtje sturen naar de scriba.