19 sep 2023

Gemeentevergadering

Op dinsdag 26 september a.s. is er een gemeentevergadering over het fusieproces van onze kerk met de gereformeerde kerk vna Andel.
Op deze vergadering, die begint om 20:00 uur zal de stand van zaken besproken worden, en krijgt u meer informatie over de overgang naar Andel.
Alle gemeenteleden: van harte welkom.
19 sep 2022

Mededelingenblad

Iedere week wordt er op vrijdag een 'mededelingenblad' rondgemaild naar onze kerkleden. Als u op zoek bent naar actuele informatie voor de komende zondag, of wilt zien wat er eerder gepubliceerd is kunt u daarvoor een mailtje sturen naar de scriba.
19 sep 2022

Crèche

Ben je van plan zondag met (klein)kinderen naar de ochtenddienst te komen, bel/app dan uiterlijk 17.00 uur de zaterdag ervoor, dan regelen we dat er oppas is. Van harte welkom! Contactpersoon Patty de Graaf / 06-10830364 Zij zorgt er dan voor dat er iemand is die crèche houdt.
We zijn blij dat Patty er zo voor zorgt dat ook jonge kinderen en hun ouders makkelijker naar de kerkdiensten kunnen komen.

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar zal ze materiaal (kleurplaat, rebus o.i.d.) klaarleggen, passend bij de periode van het kerkelijk jaar.
15 mrt 2022

INFORMATIE

Ons nieuwsblad INFORMATIE zal dit jaar nog verschijnen op 11 december. Vanaf 1975 is het blad INFORMATIE in onze gemeente verschenen. Dit zal de laatste exemplaar zijn dat zal uitkomen.
Kopij voor het blad kan tot een week voor de verschijningsdatum ingeleverd worden via mailadres redactie@gkgr.nl.
We zijn blij dat we met de inzet van een aantal gemeenteleden zodat het kerkblad uit kan komen. Als u het blad wilt inzien kunt u daarvoor een mailtje sturen naar de scriba.