Crèche

Vanaf 18 september is er in de even weken crèche. Als je tijdens de dienst in oneven weken gebruik wil maken van de crèche voor je kind(eren) kun je daarvoor vooraf Patty de Graaf bellen. Zij zorgt er dan voor dat er iemand is die crèche houdt. We zijn blij dat Patty er zo voor zorgt dat ook jonge kinderen en hun ouders weer makkelijker naar de kerkdiensten kunnen komen.
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar zal ze materiaal (kleurplaat, rebus o.i.d.) klaarleggen, passend bij de periode van het kerkelijk jaar.

Mededelingenblad

Iedere week wordt er op vrijdag een 'mededelingenblad' rondgemaild naar onze kerkleden. Als u op zoek bent naar actuele informatie voor de komende zondag, of wilt zien wat er eerder gepubliceerd is kunt u daarvoor een mailtje sturen naar de scriba.

INFORMATIE

Omdat onzeker was of de INFORMATIE dit jaar nog zou verschijnen is hierover gesproken door en met de kerkenraad en de redactie. We zijn blij dat we door de inzet van een aantal gemeenteleden mogelijkheden zien ons kerkblad toch uit te laten komen. De eerste INFORMATIE is uitgekomen op 4 april, de tweede op 12 september. Als u het blad wilt inzien kunt u daarvoor een mailtje sturen naar de scriba.
Dit jaar staat nog een derde uitgave gepland, nl. op 5 december.