zondag 12 november 2023 om 09:30

Zondagmorgendienst
Voorganger(s): Proponent M. van Schoonhoven uit Barneveld
Ouderling(en): Herman Schreuders
Organist: A. Grosscurt

Diaken: Goossé Kant
Koster:A. Kostense
Beamer: Streamer:
1e collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat
2e collecte: Kerk
3e collecte: Onderhoud

terug