zondag 1 oktober 2023 om 09:30

Zondagmorgendienst
Voorganger(s): Ds. S Nieuwenhuizen, Oosterhout
Ouderling(en): Lex Venderbos
Organist: A. van Engelen

Israëlzondag
Diaken: Heleen Colijn
Koster:J. van Breugel
Beamer: K. Hendriks
1e collecte: PKN – Kerk en Israël
2e collecte: Kerk
3e collecte: Pastoraat

terug