zondag 3 september 2023 om 09:30

Zondagmorgendienst
Voorganger(s): Ds. E.J. Hempenius, Barneveld
Ouderling(en): Lex Venderbos

Diaken: Goossé Kant
Koster:D. Westerlaken
Beamer: J. D. Heijstek
1e collecte: Kerk in Actie – Werelddiaconaat
2e collecte: Kerk
3e collecte: Pastoraat

terug