zondag 21 mei 2023 om 09:30

Zondagmorgendienst
Voorganger(s): Mw. Ds. H. Boot, Buren/Maurik
Ouderling(en): Lex Venderbos

Diaken: Heleen Colijn
Koster:J. van Breugel
Beamer:J. D. Heijstek
Streamer:J.D. Heijstek
1e collecte: PKN - missionair werk
2e collecte: kerk
3e collecte: ouderenwerk

terug