zondag 14 mei 2023 om 09:30

Zondagmorgendienst
Voorganger(s): Mw. Ds A.J.T. Bouwman, Papendrecht
Ouderling(en): Herman Schreuders
Organist: G. van Veen

Diaken: Heleen Colijn
Koster:A. Kostense
Beamer:R. Hobo
Streamer:R. Hobo
1e collecte: Kerk in Actie - binnenlands diaconaat
2e collecte: kerk
3e collecte: onderhoud

terug