zondag 12 maart 2023 om 09:30

Zondagmorgendienst
Voorganger(s): Ds. G. Bijl-Bor uit Noordeloos
Ouderling(en): Herman Schreuders
Organist: W. Branderhorst

Diaken: Goossé Kant
Koster:A. Kostense
Beamer:J. D. Heijstek
Streamer:J. D. Heijstek
1e collecte: Kerk in Actie - binnenlands diaconaat
2e collecte: kerk
3e collecte: onderhoud

terug