zondag 14 augustus 2022 om 09:30

Zondagmorgendienst
Voorganger(s): Ds. G.A. van de Weerd
Ouderling(en): Goos van Herpen
Organist: G. van Wijgerden

6e zondag samen met Herv. Rijswijk
Diaken: Heleen Colijn
Koster:A. Kostense
Beamer: G. van Breugel
Streamer: Heijstek
Kindernevendienst: Aart Kant
Crèche: Frederika, Jasmijn
1e collecte:Zending
2e collecte:Kerk
3e collecte:Jeugdwerk

De kerkdienst hier live meekijken via YouTube

terug