INFORMATIE

Omdat onzeker was of de INFORMATIE dit jaar nog zou verschijnen is hierover gesproken door en met de kerkenraad en de redactie. We zijn blij dat we door de inzet van een aantal gemeenteleden mogelijkheden zien ons kerkblad toch uit te laten komen. De eerste INFORMATIE is uitgekomen op 4 april.
 

Crèche

Vanaf 20 maart staat bovenaan het mededelingenblad de crèche weer vermeld. Als je tijdens de dienst gebruik wil maken van de crèche voor je kind(eren) kun je daarvoor voortaan vooraf Patty de Graaf bellen. Zij zorgt er dan voor dat er iemand is die crèche houdt. We zijn blij dat Patty er zo voor zorgt dat ook jonge kinderen en hun ouders weer makkelijker naar de kerkdiensten kunnen komen.
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar zal ze materiaal (kleurplaat, rebus o.i.d.) klaarleggen, passend bij de periode van het kerkelijk jaar.