WELKOM

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.

Johannes 15:5


 
 
 
 
 

Gebed om zegen voor het nieuwe jaar

Wij komen tot U,
biddend om uw zegen
om moed, liefde en kracht. 

Om elkaar te zoeken,
lief te hebben 
en recht te doen.
Om elkaars waardigheid hoog te houden. 

Vul ons met uw wijsheid,
met uw geestkracht,
tot zegen van degenen die op ons pad zullen komen in het jaar dat komt. 
Tot zegen van onszelf.

Amen

- ds. René de Reuver

Lied: Vernieuw Gij mij

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

>> Beluister dit lied
Lees meer 

Lied 305: Alle eer en alle glorie

Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan

Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

>> Beluister dit lied

Agenda

Zondagmorgendienst

zo 05 feb 2023 om 09:30 Zondag Werelddiaconaat

Zondagmorgendienst

zo 12 feb 2023 om 09:30

Wilt u contact?


Scriba:

Dhr. A. (Lex) Venderbos
Nachtegaal 17
4284 XE Rijswijk NB
06 12185335
scriba@gkgr.nl

Lees verder.........