Crèche

In de even weken is er crèche. Als je tijdens de dienst in oneven weken gebruik wil maken van de crèche voor je kind(eren) kun je daarvoor vooraf Patty de Graaf bellen. Zij zorgt er dan voor dat er iemand is die crèche houdt. We zijn blij dat Patty er zo voor zorgt dat ook jonge kinderen en hun ouders weer makkelijker naar de kerkdiensten kunnen komen.
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar zal ze materiaal (kleurplaat, rebus o.i.d.) klaarleggen, passend bij de periode van het kerkelijk jaar.
terug