Introductie

Op deze pagina worden de eerstkomende activiteiten in het kader van de samenvoeging van onze gemeente met de Gereformeerde kerk van Andel genoemd.
Hier zullen ook de details van die activiteiten worden vermeld. In de agenda op deze website staan vervolgens alle geplande activiteiten zodat u die alvast in uw persoonlijke agenda kunt invullen.
Met regelmaat zullen we onze leden informeren over de aanstaande activiteiten via de mail.
Lees verder......
Lees meer 

Activiteitenagenda

In onze kerkelijke agenda staan naast de definitieve ook de geplande activiteiten. De details daarvan worden steeds gemeld in het AGR-journaal, zowel hier op de website als in de periodieke mail die naar de leden wordt gestuurd.
Naar de agenda....

Zangdiensten Andel elke 1e zondag van de wintermaanden

We willen op deze pagina ook de bijzondere diensten noemen die gehouden worden in Rijswijk en/of Andel.
We noemen hier de zangdiensten van Andel. U leest er HIER alles over op website van Andel 
Door de diversiteit van liederen en opzet van de hele dienst zijn de zangdiensten geschikt voor alle leeftijden. We hoeven niet te wachten tot ons samengaan met de gemeente van Andel (voorgenomen datum 01-01-2024) en ook wij worden nu al van harte uitgenodigd deze dienst te bezoeken. De zangdiensten bestaan al 20 jaar en worden door een groot aantal mensen gewaardeerd.

15-10-2023 Gezamenlijk ontbijt en bezoek kerkdienst Andel

We gaan om 8 uur met elkaar ontbijten en daarna met zijn allen ter kennismaking naar de kerkdienst in Andel. Na de dienst zal er in Andel nog koffie en thee zijn en daarna gaat een ieder zijns weegs.
Voor deze gelegenheid is het handig om met elkaar mee te rijden naart Andel. Graag opgeven of u mee wilt rijden en ook of u passagiers kunt meenemen in uw auto. Opgave mogelijk via het aanmeldformulier.
Voor opgave ligt er een lijst in de hal van de kerk of misschien handiger.....vul HIER het aanmeldformulier in

21-10-2023 Informatiemiddag met avondeten (frietkar)

We willen gezellig bij elkaar komen en herinneringen ophalen. Tevens zullen er enkele mensen uit Andel aanwezig zijn om een en ander te vertellen over hun kerkgemeenschap. In kleinere groepjes praten we over wat er de komende tijd zoal zal gebeuren en we kunnen ook wensen met elkaar delen. We kijken ook even terug op het bijwonen van de kerkdienst in Andel op de 15e.
Daarna zullen we onder het genot van een drankje gebruikmaken van het aanbod van de "frietkar". De vorige keer was dat immers een groot succes. Eet smakelijk.

Iedereen is welkom. Graag even aanmelden via DIT FORMULIER of via het formulier in de hal van de kerk.

19-11-2023 Ochtenddienst met als voorganger ds. Matthea Klaasse

Dit is een reguliere ochtenddienst met dien verstande dat ds. Matthea Klaasse uit Andel zal voorgaan. Na de dienst is er gelegenheid om nader kennis te maken met haar. Na de dienst is er een gezamenlijke lunch. Ook zullen er weer herinneringen worden getoond met beeld (en geluid).