INFORMATIE

Ons nieuwsblad INFORMATIE zal dit jaar nog verschijnen op 19 juni, 11 september en 11 december. Kopij voor het blad kan tot een week voor de verschijningsdatum ingeleverd worden via mailadres redactie@gkgr.nl.
We zijn blij dat we door de inzet van een aantal gemeenteleden mogelijkheden zien het kerkblad uit te laten komen. Als u het blad wilt inzien kunt u daarvoor een mailtje sturen naar de scriba.
terug