15 mrt 2022

INFORMATIE

Ons nieuwsblad INFORMATIE zal dit jaar nog verschijnen op 11 december. Vanaf 1975 is het blad INFORMATIE in onze gemeente verschenen. Dit zal de laatste exemplaar zijn dat zal uitkomen.
Kopij voor het blad kan tot een week voor de verschijningsdatum ingeleverd worden via mailadres redactie@gkgr.nl.
We zijn blij dat we met de inzet van een aantal gemeenteleden zodat het kerkblad uit kan komen. Als u het blad wilt inzien kunt u daarvoor een mailtje sturen naar de scriba.
terug