INFORMATIE

Omdat onzeker was of de INFORMATIE dit jaar nog zou verschijnen is hierover gesproken door en met de kerkenraad en de redactie. We zijn blij dat we door de inzet van een aantal gemeenteleden mogelijkheden zien ons kerkblad toch uit te laten komen. De eerste INFORMATIE is uitgekomen op 4 april, de tweede op 12 september. Als u het blad wilt inzien kunt u daarvoor een mailtje sturen naar de scriba.
Dit jaar staat nog een derde uitgave gepland, nl. op 5 december.
terug