19 sep 2023

Gemeentevergadering

Op dinsdag 26 september a.s. is er een gemeentevergadering over het fusieproces van onze kerk met de gereformeerde kerk vna Andel.
Op deze vergadering, die begint om 20:00 uur zal de stand van zaken besproken worden, en krijgt u meer informatie over de overgang naar Andel.
Alle gemeenteleden: van harte welkom.
terug