Gebed voor Oekraïne

COLLECTE NOODHULP OEKRAÏNE

https://mcusercontent.com/a41441c06bf4709e45b4d9783/images/65e2b33e-8601-9c29-44d0-3b6e6f2f2f97.jpgDe oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit!
Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.
Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.
Maak een bijdrage op rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'noodhulp Oekraïne'. Hartelijk dank!
 
terug

Agenda

Zondagmorgendienst

zo 22 mei 2022 om 09:30

Hemelvaartsdag

do 26 mei 2022 om 09:30

Wilt u contact?


Scriba:

Dhr. A. (Lex) Venderbos
Nachtegaal 17
4284 XE Rijswijk NB
06 12185335
scriba@gkgr.nl

Lees verder.........