gebed voor de nood in Noord-Afrika

Ds. Karin van den Broeke schreef een gebed voor de nood in Noord-Afrika:

God,

U die met ons bent in het vele goede dat we ontvangen,
U die ook met ons bent in storm en duisternis,
we komen bij U met onze gevoelens van ontzetting,
nu ramp op ramp zich aftekent in het noorden van Afrika.

Wees in Libië, waar het water zoveel levens genomen heeft,
zo onvoorstelbaar veel verwoest heeft.
Wees bij mensen in verbijstering en verdriet,
wees daar waar onzekerheid en chaos heersen.

Wees bij allen die hulp verlenen, dat zij volhouden,
ook daar waar de opgave bijna onmogelijk lijkt.
Laat ons weten hoe U ieder mens ziet, in leven en in dood.

Sterk ons als wereldwijde gemeenschap om er voor elkaar te zijn, als dat nodig is.
Help ons te geven en te ontvangen, te delen van wat ons gegeven is.
Dat in alle duisternis het licht van Uw liefde toch zichtbaar is en blijft.

Amen

Kerk in Actie is gestart met een noodhulpactie voor Noord-Afrika. Lees meer:
Kerk in Actie

terug